Menu
Imprint Data Protection
Filter

Journal


Lucas Cranach d.Ä. (1472-1553), Christus segnet die Kinder, 1538, 82,5 x 121 cm, Öl auf Holz © Hamburger Kunsthalle / bpk Foto: Elke Walford


Albrecht Dürer (1471-1528), Der Schmerzensmann an der Säule, 1509, 118 x 74 mm, Kupferstich © Hamburger Kunsthalle / bpk Foto: Christoph Irrgang